AB1991No.16

  • AB1991No.16

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (08-02-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 januari 1991 ter uitvoering van artikel 28, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (Landsbesluit dienstregeling apotheken 1991).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties