AB1991No.17-1

  • AB1991No.17-1

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (20-02-1991)

    KONINKLIJK BESLUIT  van 30 november 1990 (Stb. 583), regelende de inwerkingtreding van de Wet militair tuchtrecht, de Wet militaire strafrechtspraak, de Rijkswet van 14 juni 1990 tot wijziging van het Wetboek Militair Strafrecht in verband met de herziening van het militair tuchtrecht en ter afschaffing van de doodstraf (Stb. 368) en de Rijkswet van 14 juni 1990 tot wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht in verband met de nieuwe regels inzake de militaire strafrechtspraak (Stb. 371).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties