AB1991No.18

  • AB1991No.18

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (20-02-1991)

    RIJKSWET van 5 december 1990 (Stb. 593), tot wijziging van bepalingen van de Schepenwet, de Marine-scheepsongevallenwet, de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939, de Rijkswet Vaarplicht en de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart in verband met de invoering van Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties