AB1991No.19

  • AB1991No.19

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (20-02-1991)

    KONINKLIJK BESLUIT van 17 december 1990 (Stb. 635), houdende regels ter uitvoering van het Wetboek van Militair Strafrecht, de Wet militair tuchtrecht en de Wet militaire strafrechtspraak (Besluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties