AB1991No.35

  • AB1991No.35

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (08-04-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 tot vaststelling van een bezoldigingsregeling voor het onderwijspersoneel, ter vervanging van het Landsbesluit bezoldiging onderwijzend personeel en het Landsbesluit bezoldiging uurleraren (Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties