AB1991No.45

  • AB1991No.45

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (18-04-1991)

    RIJKSWET van 25 februari 1991 (Stb. 88), tot goedkeuring van de op 26 september 1986 te Wenen tot stand gekomen Verdragen inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval en de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen (Trb, 1986, 125, 126, 164 en 165).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties