AB1991No.46

  • AB1991No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (18-04-1991)

    RIJKSWET van 25 februari 1991 (Stb. 86), houdende goedkeuring van de op 19 december 1988 te Brussel tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen tot stand gekomen Protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Trb. 1989, 49 en 50).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties