AB1991No.49

  • AB1991No.49

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (16-05-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs ( AB 1989 no. GT 103) (Landsbesluit MO-A en LO Theologie).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties