AB1991No.53

  • AB1991No.53

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (23-05-1991)

    RIJKSWET van 31 januari 1991 (Stb. 53), houdende goedkeuring van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, met Protocol en Gemeenschappelijke Verklaring (Trb. 1980, 156).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties