AB1991No.54

  • AB1991No.54

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (23-05-1991)

    KONINKLIJK BESLUIT van 8 februari 1991 (Stb. 57), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 26 juni 1986 (Stb. 369) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1979, 61) in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties