AB1991No.55

  • AB1991No.55

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (23-05-1991)

    KONINKLIJK BESLUIT van 7 maart 1991 (Stb. 101), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 5 december 1990 (Stb. 593) tot wijziging van bepalingen van de Schepenwet (Stb. 1909, 219), de Marine-Scheepsongevallenwet (Stb. 1928, 69), de Zee- en Luchtvaartverzekeingswet 1939 (Stb. 637), de Rijkswet Vaarplicht (Stb. 1972, 415) en de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart (Stb. 1972, 416) in verband met de invoering van Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties