AB1991No.59

  • AB1991No.59

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (23-05-1991)

    LANDSVERORDENING van 10 april 1991 tot wijziging van de landsverordening van 9 oktober 1987 (AB 1987no. 101) houdende machtiging tot het garanderen van een geldlening ten name van de Eagle Beach Hotel N.V. in verband met de uitvoering van het Ramada Renaissance Hotelproject.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties