AB1991No.65

  • AB1991No.65

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (07-06-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 april 1991 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57) (invoering leges identiteitskaart).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties