AB1991No.67

  • AB1991No.67

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (07-06-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 mei 1991 tot wijziging van het Landsbesluit vrije zones (AB 1987 no. 41) en van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrije zones (AB 1988 no. GT 7 (AB 1990 no.2).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties