AB1991No.71

  • AB1991No.71

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (10-06-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 februari 1991 tot wijziging vanhet Toelatingsbesluit (aawijzing immigratieambtenaar als ontschepingsambtenaar).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties