AB1991No.73

  • AB1991No.73

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (05-07-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 juni 1991 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 juli 1988 tot vaststelling van het aantal leden en plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederllandse Antillen en Aruba (AB 1988 no. 96) (uitbreiding aantal leden).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties