AB1991No.84

  • AB1991No.84

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (23-07-1991)

    RIJKSWET van 3 juli 1991 (Stb. 355) tot goedkeuring van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (New York, 18 december 1979).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties