AB1991No.88

  • AB1991No.88

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (13-08-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 juli 1991 regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Dienst Openbare Werken (Retributie- en legesbesluit Dienst Openbare Werken).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties