AB1991No.90

  • AB1991No.90

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (20-08-1991)

    RIJKSWET van 15 mei 1991 (Stb. 298), houdende goedkeuring van het op 13 oktober 1989 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake uitlevering.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties