AB1999No.01

  • AB1999No.01

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (20-04-1999)

    LANDSVERORDENING van 26 maart 1999 ter uitvoering van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1993, 162) (Landsverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties