AB1999No.03

  • AB1999No.03

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (27-03-1999)

    LANDSVERORDENING van 21 januari 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) en het Wetboek van Strafvordering van Aruba AB 1996 no. 75) ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties