AB1999No.05

  • AB1999No.05

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (27-03-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 februari 1999 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel a, ten 9⁰, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1991 no. 85) (Landsbesluit aanwijzing financiële diensten I).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties