AB1999No.18

  • AB1999No.18

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (28-05-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 mei 1999 ter uitvoering van artikel 22, eerste lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) (en van de artikelen 5, vijfde lid, onderdeel b, en 16, tweede lid van de Landsverordening op geneesmiddelen (AB 1990 no. GT 9) (Landsbesluit beperking genees- en verbandmiddelenverstrekking AZV).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties