AB1999No.20

  • AB1999No.20

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (28-05-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 mei 1999 ter uitvoering van artikel 9, eerste lid, van de Centrale Bankverordening (AB 1991 no. GT 32) (Landsbesluit dekkingspercentage).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties