AB1999No.21

  • AB1999No.21

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (28-05-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 21 mei 1999 tot wijziging van het Kadasterbesluit (AB 1990 no. GT 63 (correctie wetstechnische onvolkomenheid; aanpassing tarief mechanisch vervaardigd afschrift kadastrale kaart).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties