AB1999No.22

  • AB1999No.22

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (24-06-1999)

    MINISTERIËLE REGELING van 9 juni 1999 ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties