AB1999No.23

  • AB1999No.23

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (07-07-1999)

    LANDSVERORDENING van 18 juni 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) (invoering van geldboeten bij wanbetaling).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties