AB1999No.30

  • AB1999No.30

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (25-08-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 augustus 1999 tot wijziging van het Postbesluit (AB 1991 no. GT 77) (aanpassing posttarieven binnenland).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties