AB1999No.31

  • AB1999No.31

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (28-07-1999)

    MINISTERIËLE REGELING van 20 juli 1999 ter vaststelling van het bedrag zoals bedoeld in artikel 21, derde lid, van de Vergunningsverordening (AB 1990 no. GT 43) (Regeling mededelingskosten Vergunningsverordening).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties