AB1999No.32

  • AB1999No.32

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (05-08-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 juli 1999 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel  (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit herdenkingsmunten Aruba 500 jaar ontmoeting van culturen en geschreven geschiedenis).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties