AB1999No.35

  • AB1999No.35

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (25-08-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 9 augustus 1999 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit herdenkingsmunten Status Aparte).  

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties