AB1999No.37

  • AB1999No.37

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (25-08-1999)

    LANDSVERORDENING van 8 juli 1999 tot wijziging van de Comptabiliteitsverordening (AB 1989 no. 72) en de Subsidieverordening instellingen van openbaar nut (AB 1990 no. GT 34).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties