AB1999No.40

  • AB1999No.40

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (02-09-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 augustus 1999 ter uitvoering van artikel 1, eerste lid,  van de Landsverordening voorkoming dubbele belasting (AB 1998 no. GT 30) (Landsbesluit voorkoming dubbele belasting).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties