AB1999No.46

  • AB1999No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (18-10-1999)

    LANDSBESLUIT van 14 september 1999 no. 1, houdende de benoeming van de heer mr. P.E. Croes tot Voorzitter van de Staten voor het zittingsjaar 1999-2000.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties