AB1999No.48

  • AB1999No.48

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (02-11-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 september 1999 ter uitvoering van artikel 7, vierde lid,  van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) (Landsbesluit renumeratie leden bezwaarcommissie).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties