AB1999No.49

  • AB1999No.49

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (05-11-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 oktober 1999 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid,  van de Landsverordening renovatie hotels en aanverwante gelegenheden (AB 1987 no. 92).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties