AB1999No.50

  • AB1999No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (10-11-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 oktober 1999 ter uitvoering van de artikelen 4, derde lid, en 7, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties