AB1999No.51

  • AB1999No.51

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (10-11-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 oktober 1999 ter uitvoering van de artikelen 1267, eerste lid, en 1786, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100)  (Landsbesluit wettelijke rente).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties