AB1999No.56

  • AB1999No.56

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (10-11-1999)

    MINISTERIËLE REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 april 1999, houdende vaststelling tarieven vissersvaartuigen 1999 (Regeling tarieven vissersvaartuigen 1999).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties