AB1999No.57

  • AB1999No.57

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (05-11-1999)

    LANDSBESLUIT van 28 oktober 1999 no. 1, houdende inwerkingtreding van de landsverordening van 22 april 1999, houdende regels inzake de openbaarheid van bestuur (Landsverordening openbaarheid van bestuur) (AB 1999 no. 12).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties