AB1999no.58

  • AB1999no.58

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (18-11-1999)

    LANDSVERORDENING van 18 november 1999 houdende machtiging tot het aangaan van een geldleningovereenkomst in verband met de herfinanciering van een bestaande lening ten behoeve van de aankoop van het pand R.J. Schimmelpennincklaan 1 te ’s-Gravenhage en de aankoop van een ambtswoning voor de Gevolmachtigde Minister aan de Groen van Prinsterlaan 255 te ’s-Gravenhage.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties