AB1999no.61

  • AB1999no.61

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (30-11-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 oktober 1999 ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) (Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties