AB1999no.62

  • AB1999no.62

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (30-11-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 november 1999 ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) (Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties