AB1999No.71

  • AB1999No.71

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (10-12-1999)

    MINISTERIËLE REGELING van 1 december 1999 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties