AB1999No.72

  • AB1999No.72

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (10-12-1999)

    MINISTERIËLE REGELING van 1 december 1999 ter uitvoering van artikel 8a van de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties