AB1999No.73

  • AB1999No.73

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (22-12-1999)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 november 1999 tot wijziging van het Retributiebesluit Directie Wetgeving 1990 (AB 1990 no. 50) (uitbreiding dienstverlening Directie Wetgeving).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties