AB1999No.74

  • AB1999No.74

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (22-12-1999)

    RIJKSWET van 6 oktober 1999 (Stb. 454), tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties