AB1999No.75

  • AB1999No.75

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (29-12-1999)

    KONINKLIJK BESLUIT van 25 november 1999 (Stb. 495), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet administratieve bijstand douane.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties