AB1999No.77

  • AB1999No.77

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1999.
    (29-12-1999)

    KONINKLIJK BESLUIT van 26 november 1999 (Stb.496), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingstelling van de Rijkswet tot wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden evaluatieonderzoek (Stb. 1999, 343).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties