AB2003No.93

  • AB2003No.93

    Dit item is gearchiveerd op 01-02-2014.
    (31-12-2003)

    MINISTERIRLE REGELING van 19 december 2003 ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties